Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 03/04/2020

Scroll to top

Top

Training Course 2016: Introduction to Prayer Guiding

Training Course 2016: Introduction to Prayer Guiding

OPLEIDING AS GEBEDSBEGELEIER

Ons bied ‘n kort inleidende kursus aan in gebedsbegeleiding. Die kursus is saamgestel met die doel om mense te help om die nodige vaardighede te ontwikkel om ander te kan begelei tydens ‘n week van begeleide gebed. So ‘n week is ‘n kort periode waarin ‘n gebedsbegeleier die persoon daagliks ontmoet en met hulle gesels oor hul gebedslewe en hul verhouding met God.

Gedurende die kursus word op die volgende aspekte gekonsentreer:

 • Die ontwikkeling van verskillende kontemplatiewe gebedsgewoontes soos die ”examen”, lectio Divina, die gebed van die hart (centering prayer), verbeeldingryke gebed, stap-gebed en die gebruik van ‘n gebedsjoernaal.
 • Die ontwikkeling van luistervaardighede.
 • Die ontwikkeling van geestelike onderskeiding.

Die doel van die kursus is om jou verhouding met God asook jou gebedslewe te verdiep, en om te leer om ander te help om dieselfde te doen.

Om deel te neem aan die kursus moet jy bereid wees om te vertel van sekere aspekte van jou eie geestelike lewe. Ons verwag dat jy elke sessie sal bywoon aangesien die een sessie op die ander volg.

Die datums vir die kursus is die volgende:

 • Saterdag 9 April, 09:00 tot 16:00
 • Woensdag 20 April, 4 Mei, 18 Mei, 18:30 tot 21:00
 • Saturdag 28 Mei, 09:00 tot 16:00

Plek: Moederkerk, Drostdystraat 2, Stellenbosch

Koste: R500. Al die tee, ligte eetgoed en notas sal voorsien word. Deelnemers is net verantwoordelik vir hul eie middagetes.

Leer hoe om ander te help om hul verhouding met God te verdiep.

Registreer asb heel onderaan hierdie blad of stuur ‘n epos na groei@sg.org.za 

 

PRAYER GUIDE TRAINING

We are offering a short introductory course to prayer guiding. The course is designed to help people to develop the skills necessary to accompany others as a prayer guide on a week of guided prayer. A week of guided prayer is a short period of time in which a prayer guide meets with someone daily for a week to discuss their prayer lives and their relationship with God.

The focus of the training will be on:

 • The development of contemplative prayer practices such as: the examen, lectio divina, centering prayer, imaginative contemplation, walking meditation and journaling.
 • The development of listening skills.
 • The development of spiritual discernment.

The purpose of the course is to deepen my relationship with God and my life of prayer, and to learn to help others do the same.

In order to participate in the course you will need to share some of your own spiritual journey. We do require that you attend each session of the course, as each builds on the other.

The course will run on the following dates:

 • Saturday 9 April, 9:00 am – 4:00 pm
 • Wednesdays 20 April, 4 May, 18 May, 6:30 – 9:00 pm
 • Saturday 28 May, 9:00 am – 4:00 pm
 •  Venue: Moederkerk, 2 Drosdty Road, Stellenbosch.
 •  Cost: R500 | Teas, snacks and notes will be provided. You will need to bring your own lunches.

Learning how to help others deepen their relationship with God

Registration:

Contact Sandra at Stellenbosch Gemeente