Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 23/02/2017

Scroll to top

Top

Gesprekfasilitering & Luistertegnieke

Gesprekfasilitering & Luistertegnieke

Datum: Sal bevestig word
Plek: Paul Roos Personeelkamer| Tyd: 17:00 – 18:30 | R50pp

Registreer asb teen … | Navrae & Registrasie: Sandra 

Jy is ‘n leier, ‘n huweliksmaat of ‘n ouer, ‘n HK-lid, ‘n SR-leier, ‘n mentor, kleingroepleier of -lid. Jy is gereeld in gesprekke betrokke waar jy moet luister, fasiliteer of ‘n situasie moet red.

Hierdie werkswinkel kan ‘n werklike impak op jou vermoë om te kommunikeer en te luister hê en word aangebied deur Imago Terapeut, Francois Esterhuizen. Francois se bediening fokus op persoonlike groei en verhoudings.

Gespreksfasilitering en Luistertegnieke

Wat blok ware kommunikasie?

• Wanneer die agenda van ‘n individu nie bydra tot die doel van die groep nie
• Wanneer die afwesigheid van ongemak gesien word as die aanwesigheid van veiligheid

Die agenda – Mense is nie altyd bewus van hulle agendas nie, maar jy as fasiliteerder moet seker maak dat almal die doel van die groep verstaan. Enige konteks wat ‘n fasiliteerder nodig het het gesprek as fokus. Hierdie gesprek is die agenda van die groep Die tema waaroor gepraat word is nie die agenda nie – die gesprek self is!. Dus is dit nie net belangrik dat almal kans kry om iets te sê nie, maar ook dat almal kans kry om iemand te hoor. Dit is gewoonlik moeiliker om te doen. Daarom kan jy nie toelaat dat ‘n individu se agenda die gesprek saboteer nie.

Ongemak se plek – Om almal gemaklik te laat voel kan juis maak dat daar nie veiligheid in n groep is nie, omdat dit nie gemaklik is om kwesbaar te wees nie.

“Vulnerability sounds like truth and feels like courage. Truth and courage aren’t always comfortable, but they are never weakness.” – Brené Brown

Dit kan dus maklik gebeur dat kwesbaarheid vermy word wanneer gemaklikheid die fokus is.

Kyk hierna vir meer oor kwesbaarheid.