Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 14/04/2021

Scroll to top

Top

Gesinsgewoontes wat IETS BETEKEN… (1)

Gesinsgewoontes wat IETS BETEKEN… (1)

deur Deon Botha – Community & Care bedieningsleier by SG 

 

“Jesus told this simple story, but they had no idea what he was talking about. So he tried again. “I’ll be explicit, then. I am the Gate for the sheep. All those others are up to no good—sheep stealers, every one of them. But the sheep didn’t listen to them. I am the Gate. Anyone who goes through me will be cared for—will freely go in and out, and find pasture. A thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of.” – John 10:6 – 10

Wie wil nie so ‘n lewe hê nie? Watter ouer wens dit nie vir sy/haar kinders toe nie? ‘n Lewe van oorvloed, die ware en ewige lewe, meer en beter as wat hulle ooit kon droom. Dit is juis op hierdie woorde waaruit ons visie sy ontstaan het. Dit laat my dink aan Jeremia 29:11 se woorde: “‘Ek weet wat ek vir julle beplan het,’ sê die Here. ‘Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê.'”

Volgens studies is bevind dat daar ‘n paar gesinsgewoontes is wat, wanneer gereeld beoefen, dit lei tot die versterking van gesinsbande en geloof vir alledaagse geestelikheid. Daar is vyf gewoontes wat, alhoewel verskillend bewoord, uitstaan in meeste van die studies. Terwyl ons deur die gewoontes werk is dit goed om te verstaan dat daar een oorkoepelende tema verweef is in al die studies: die integrasie van geloof in alledaagse gesinslewe. Diana Garland stel dit mooi: “the daily activities of family life are the canvas for experiencing and sharing their faith life with one another.”

Gesinsgewoonte #1: Gesels
Ouers trap so maklik in die strik van alles wat daagliks moet gebeur dat hulle nie hierdie eenvoudige gewoonte aanleer nie. Van die oggend tot die aand is gesprekke eensydige insette: Staan nou op, eet jou pap, trek aan, ons is laat vir skool gaan klim in die kar, doen jou huiswerk, ruim op jou kamer, moenie jou boetie slaan nie, speel buite met die bal, gaan bad nou, eet jou boontjies, klim in die bed, slaap jy nog nie. Wanneer laas het jy met jou kind soos jou beste vriend gesels?

Die doodgewone manier om waardes en geloof na die volgende geslag oor te dra is deur te gesels. Wanneer ons na mekaar luister en gesels oor alledaagse goed soos vriende sou, raak dit makliker om gesprekke oor iets soos God se liefde ook te hê. Luister en gesels is ook ‘n manier waarop ons God se liefde aan ander kan wys. Een van die mees invloedrykste maniere om geloof aan kinders en tieners oor te dra is deurdat ouers hulle eie geloofs-stories vertel. Jesus se storie en ons stories word verweef in een storie wat eindelose moontlikhede oopmaak vir gesprekke wat groei bring.

Hierdie groei vind plaas wanneer ons: empaties na mekaar luister, die Goeie Nuus van Jesus deel, God saam loof en dank, in liefdevolle vermanings, wanneer ons oor etiese kwessies gesels of selfs ‘n oproep tot aksie maak vir ‘n goeie doel.

Ons is die voorbeeld en wys vir ons kinders hoe om alledaagse geestelikheid te leef. Ek is mal oor hoe Deuternomium 6:6 – 10 in die Message geskryf staan:
“Write these commandments that I’ve given you today on your hearts. Get them inside of you and then get them inside your children. Talk about them wherever you are, sitting at home or walking in the street; talk about them from the time you get up in the morning to when you fall into bed at night. Tie them on your hands and foreheads as a reminder; inscribe them on the doorposts of your homes and on your city gates.10-12When God, your God, ushers you into the land he promised through your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob to give you, you’re going to walk into large, bustling cities you didn’t build, well-furnished houses you didn’t buy, come upon wells you didn’t dig, vineyards and olive orchards you didn’t plant. When you take it all in and settle down, pleased and content, make sure you don’t forget how you got there…”

 

Source: http://www.faithformationlearningexchange.net/best_practices_in_family_faith_formation.pdf