Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 26/09/2022

Scroll to top

Top

Gemeentestemme | Sosiale Community

Gemeentestemme | Sosiale Community

Iemand in die gemeente skryf: “Gee ons ’n manier om ook leiers te wees. That is, give people the opportunity to start a group of their interest, e.g a bike team.”

 

André reageer as volg:

 

Community het verskillende dimensies. Kom ons onderskei minstens 4 vorme daarvan:

 

  • Publieke community: Ons identifikasie met en deelname aan publieke bewegings en byeenkomste. Dink aan die community by ’n Saterdag-mark, die saamwees by groot sportbyeenkomste, saam in toue staan om te stem, Daar is ’n betekenisvolle gevoel van konneksie tussen jou en ander, al is dit minder persoonlik van aard. Deelname aan ’n Sondag erediens is só tipe community.
  • Sosiale community: Dit word gedefinieer as kleiner groepe wat bymekaar is by dieselfde sosiale geleentheid, bv. ’n verjaarsdagete of ’n werksfunksie, of mense wat by dieselfde sosiale in mekaar se geselskap is, bv. ’n restaurant of ’n gholfklub. Deelname aan koffie-kuiers na eredienste en gemeente-etes is voorbeelde hiervan.
  • Persoonlike community: Dit behels vriendekringe, gesinne, groepe van 10 tot 12. Dis hier waar community ’n bietjie diepte kry en waar daar ’n groter mate van deelname – gee en neem – van elkeen verwag word.
  • Intieme community: Hierdie is verhoudings waar jy werklik geken word. Dit behels die twee of drie mense wat jou van binne en buite ken. Soms is dit familie, maar dikwels lê dit binne vriendskap.

 

Daar is nie ’n mens wat nie ’n behoefte het aan persoonlike en intieme community nie. Hierdie tipe community gebeur egter op ’n organiese wyse. Tot ’n paar jaar gelede kon iemand wat wou deel word van ’n kleingroep in SG aansoek doen daarvoor deur ’n vorm in te vul by die Inligtingstoonbank. Daardie persoon het dan gewag tot ons (’n betaalde leier in SG) ’n groep kon vind of skep waarvan die aansoeker kon deel word. Jy kon met ander woorde aansoek doen vir persoonlike community. Sjoe. Ek hoop jy voel ook ongemaklik met die onmoontlikheid van hierdie verwagting!

 

Dit bring ons by die waarde van publieke en sosiale community. Beide bied ’n platvorm waar jy ander kan leer ken, waar verhoudings gebou kan word, waar vriendskappe kan ontstaan wat potensieel kan groei om ’n persoonlike en intieme dimensie in te hou. Dit vra egter vir jou deelname, want community het ’n wedersydse karakter. Dit hou ook ’n wedersydse verantwoordelikheid in. Ek dink dis die bedoeling van geloofsgemeenskap dat lidmate mede-verantwoordelikheid neem vir die skep van publieke en sosiale community. Wanneer jy dit doen, skep jy ’n platvorm wat kan lei tot geloofsvorming deur community. Jy dien ander met jou gawes. Jy is besig met roeping!

 

So lang storie kort…jy het toestemming! Wees ’n leier en lead SG! Nie alleen gee ons jou toestemming om community te inisieer nie, ons kan die struktuur van kommunikasie binne SG tot jou beskikking stel, ons ondervinding daarrondom met jou deel en selfs finansiële ondersteuning bied waar moontlik.

 

Twee sulke inisiatiewe binne SG:

  • Vroue event
  • Jong werkende (SG Social) Jonkershoekstap
Indien die hele gemeente jou stem kan hoor, wat sou jy sê?
Elkeen wat daar was en ’n behoefte gehad het om iets te deel kon dit neerskryf en vir ons gee. Hoe meer ons na hierdie byna 350 ‘stemme’ begin luister het, hoe meer het ons die waarde daarvan begin besef. Dit is ’n geleentheid om die hart van SG te hoor. Dis ’n kans om te luister na die behoeftes, insig en wysheid van die community van SG en daaruit te onderskei waarmee God besig is in ons gemeente. Die leierskap en Raad van Ouderlinge (iemand skryf dat hulle nie van hierdie naam hou nie – ons sal daaroor gesels!) het onsself verbind tot ’n proses om die terugvoer deeglik te analiseer en dit deel te maak van ons reis van onderskeiding oor SG se toekoms, asook die beplanning vir volgende jaar. Hierdie is ook ’n uitnodiging aan enige iemand wat nie die geleentheid gehad het nie om die vraag te antwoord en aan ons te stuur per e-pos.