Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 28/01/2022

Scroll to top

Top

Gemeentestemme | Lidmaatskap

Gemeentestemme | Lidmaatskap

Iemand in ons community vra:

Wanneer is mens n lidmaat van SG? Is dit: 1. Wanneer jy aan ’n selgroep behoort? 2. Wanneer jy Sondag kerk toe kom? 3.Wanneer jy die pastoor ontmoet? 4. Wanneer jy tuis voel? 5. Wanneer jy vir die basaar werk?

André reageer as volg:

Mag dit asseblief nie nommer 3 wees nie!! Haha! En ek weet spesifiek van twee mense wat sal wil hê die antwoord moet nommer 5 wees!

Daar is verskeie soorte lidmaatskap, maar die een waarmee (dink ek) ons die meer gereeld assosieer is lidmaatskap van iets soos ’n tennisklub of gholfklub. Jy is lidmaat hiervan wanneer jy aansluit en jou jaarlikse fooi betaal. Wanneer jy ophou betaal, is jy nie meer lid nie. Die klub verwag ook geen teenprestasie van jou kant af nie. Het iemand al ooit ’n e-pos van ’n gholfklub gerkry waarin hulle jou aanspreek dat jy hierdie jaar al bietjie min gholf gespeel het!? Daar is waarskynlik van jou as lid se kant wel ’n verwagte teenprestasie. Jy verwag minstens dat die klub die geriewe in stand sal hou en   aan jou goeie diens sal lewe wanneer jy wel besluit om te gaan speel.

Kom ons spring terug na lidmaatskap van ’n kerk toe. Die denke oor lidmaatskap wat gebore is uit ’n verbruiker: diensverskaffer-raamwerk bring ons gou in die moeilikheid. Eerstens is daar geen afdwingbare finansiële vereiste vir deelwees van kerk nie – dis vrywillig. Jy word ook nie op grond daarvan uitgesluit nie. Tweedens is die doel van kerk nie om jou ’n verbruiker te maak van spiritualiteit nie, maar eerder ’n ‘producer’ van God se liefde in jou wêreld. Wanneer gemeentes wel in hierdie tipe denke verval, geld die volgende waarskynlik: “If you treat a congregation as customers rather participants, you will end up creating consumers rather than disciples”. En derdens is kerk nie ’n span betaalde personeel wat ’n klomp kliënte diens nie, maar ’n community van mense wat ’n gemeenskaplike oortuiging deel, daaruit leef en hulself gee vir wedersydse verhoudings (anders is dit bloot virtueel). 

Daar is veel meer hieroor te sê, maar kom ons volstaan hierby: Ek dink lidmaatskap van ’n gemeente is veel meer ’n kwessie van assosiasie en deelname. Assosieer jy met SG se visie? Belyn jy jou lewe daarmee op só wyse dat dit oorgaan tot aksie? Is jy deel van die publieke / sosiale/ persoonlike community in SG? Is jy met ander woorde een kant van iemand anders se mekaar?

Dan is dit waarskynlik waar wat Joseph Myers sê: “Belonging is in the eye of the beholder”. Dit lyk vir my jy besluit sélf of jy ’n lidmaat is!

 

Ons het so paar weke gelede tydens ’n diens ook geluister na die storie van SG toe Rufus Gouws verhale gedeel het oor die ontstaan- en grootwordjare van SG. Hierdie gesprek kon nie anders as om ons te laat nadink oor die kerk van vandag en die kerk van die toekoms nie. Ons wou ook graag luister na julle perspektiewe en het die diens afgesluit deur die volgende vraag te vra:

Indien die hele gemeente jou stem kan hoor, wat sou jy sê?

Elkeen wat daar was en ’n behoefte gehad het om iets te deel kon dit neerskryf en vir ons gee. Hoe meer ons na hierdie byna 350 ‘stemme’ begin luister het, hoe meer het ons die waarde daarvan begin besef. Dit is ’n geleentheid om die hart van SG te hoor. Dis ’n kans om te luister na die behoeftes, insig en wysheid van die community van SG en daaruit te onderskei waarmee God besig is in ons gemeente. Die leierskap en Raad van Ouderlinge (iemand skryf dat hulle nie van hierdie naam hou nie – ons sal daaroor gesels!) het onsself verbind tot ’n proses om die terugvoer deeglik te analiseer en dit deel te maak van ons reis van onderskeiding oor SG se toekoms, asook die beplanning vir volgende jaar. Hierdie is ook ’n uitnodiging aan enige iemand wat nie die geleentheid gehad het nie om die vraag te antwoord en aan ons te stuur per e-pos. 

Ons sal met tyd aan julle terugvoer gee oor hierdie proses, maar ons gaan ook weekliks in hierdie e-pos van die insette deel en van die vrae beantwoord.