Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 22/09/2021

Scroll to top

Top

Gebed | Pols na buite

Gebed | Pols na buite

1. Raak bewus van God se teen woordigheid

Voel jou eie pols. Weet dat dit God se pols is wat deur jou klop en vir jou lewe gee. Kyk na jou laaste 24 uur. Vra die Here vir jou duidelikheid te gee, waar Hy besig is om Homself uit-te-leef.

 

 2 . Hersien jou dag met Dankbaarheid

Dankbaarheid is ’n fondasie van ons verhouding met God. Loop weer deur jou dag en let op jou vreugdes en verligtings. Fokus op die dag se geskenke. Kyk na die werk wat jy gedoen het en die mense (bekendes en vreemdelinge) met wie jy interaksie gehad het. Wat het jy van mense ontvang? Wat het jy vir hulle gegee? Let op die klein dingetjies – die kos wat jy geëet het, die tekens wat jy gesien het, die oënskynlike klein plesiertjies. God is in die detail.

 

3. Let op jou emosies

Waar beleef jy God se Gees in jou emosies. Watter gevoel het hierdie momente in jou dag binne jou losgemaak. Verveling? Vreugde? Afkeur? Deernis? Woede? Selfvertroue? Wat sê God vir jou deur hierdie emosie?

 

4. Kies ‘n kenmerk van die dag en bid vanuit die kenmerk

Waar het jy vandag God se goedheid (Sy seën, Sy skepping, Sy redding, Sy uitleef) gemis? Wat het jou bekommer? Waar het jy God se goedheid (Sy seën, Sy uitleef) gemis en gewens dat God daar teenwoording kon wees. Vra die Here om in te gryp.

 

5. Kyk na môre

Vra die Here om jou te help om te beweeg van kommer na deernis (groter liefde). Vra die Here om jou deel te maak van Sy skeppingskrag in die area van kommer/deernis. Bid met opgewondenheid omdat jy God se skeppingskrag môre gaan sien werk. Laat hierdie gevoelens van opgewondenheid toe om die woorde en emosies in jou gebed vorm.

 

Dewaldt de Kock – dewaldt@sg.org.za