Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 28/01/2022

Scroll to top

Top

Desember Dienste | ‘n Anderse Kersfees

Desember Dienste | ‘n Anderse Kersfees

’N ANDERSE KERSFEES NA ’N ANDERSE JAAR:
GEEN KERSDIENS IN SG VANJAAR
Ek kan voel hoe 2020 probeer om sy asem terug te kry. Dit was ’n vinnige, moeisame, aksievolle, uitputtende, verhelderende, uitmergelende jaar. Ek dink nie enige van ons het ’n realistiese verwagting om 2021 met ’n skoon bladsy af te skop nie. Ek dink wel ons begeer ’n breuk – tyd vir refleksie, en om self weer net weer ’n biejtie asem te haal.

Net voor ons almal hopelik hierby uitkom veroorsaak Covid-19 egter ’n laaste kinkel in die 2020-kabel vir SG. Na ernstige oorweging het die Gemeenteraad besluit dat ons nie vanjaar op Kersdag ’n ‘live’ Kersdiens gaan hou nie. Die motivering hieragter het uitsluitlik te doen met die gesondheidsrisiko wat byeenkomste soos hierdie tans inhou. Soos julle weet is die Covid-19 infeksietellings aan die styg in die hele land, maar veral in die Tuinroete en die Wes-Kaap. Die Wynland-distrik toon ook ’n toename in infeksies. Indien ons nie hierdie tendens kan omkeer nie, stuur die Wes-Kaap moontlik af op nuwe grendeltyd inperkings – iets wat niemand kan bekostig nie. As gemeente wil ons in geen opsig bydrae daartoe om die risiko hiervoor te verhoog nie.

Dit gaan vir ons baie moeilik wees om die bywoning op Kersdag te reguleer. Die ruimte waar ons vergader het boonop tans nie die beste ventilasie nie. Daar is ook ’n kans dat ons reeds voor Kersfees ’n nuwe beperking kan sien in die grootte van publieke byeenkomste. Ter wille van deeglike beplanning moet ons dus nou reeds ’n besluit neem.

So wat nou?

Ons gaan ’n aanlyn Kersdiens saamstel, iets waaraan jy en jou geliefdes op Kersdag kan deelneem – op julle eie tyd. Ons gaan regtig moeite hiermee doen. Ons hoop dat dit vir julle ’n verrassend anderse ervaring sal wees; soos die eerste Kersfees, toe ’n klein groepie geliefdes verwonderd geraak het oor liefde wat mens geword het.

Van geliefdes gepraat…doen asseblief moeite met gemeentelede wie jy weet op Kersdag geïsoleerd is. Ek glo dis steeds moontlik om op ’n veilige wyse in kleiner groepe bymekaar te wees. Ons beplan ook ’n Zoom-kuier op Kersoggend vir almal wat ’n behoefte het aan konneksie – meer info nader aan die tyd.

Ons hoop dat julle hierdie besluit begryp en ondersteun. Versprei asseblief ook hierdie boodskap.

Ons gaan julle regtig erg mis op Kersoggend! Mag die leemte wat dit laat op Kersdag gevul word deur die bron van geloof, hoop en liefde self!

Kersvrede!

André (namens die span)